Η ψυχική θεωρία μοντέλων έλαβε ισχυρή υποστήριξη, όπως έπραξε και στις επακόλουθες Πειράματα 4 και 5. Το συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να κατασκευάσουν ένα νοητικό μοντέλο των εγκαταστάσεων, αλλά, ugg greece αν υπάρχει μια πιστευτή συμπέρασμα συνάδει με το πρώτο μοντέλο που παράγουν, τότε αποτυγχάνουν να κατασκευάσουν εναλλακτικές θεωρίες models.Comment Inon της πίστης προκατάληψη στην συλλογιστική συλλογιστική. [Γνωστική λειτουργία. Η αύξηση της ανάλυσης και διαχωρισμού ισχύς που λαμβάνεται κατά τη χρήση δύο σειριακές συζευγμένων C (30) στήλες καταδεικνύεται, και έχουν σημαντικές αυξήσεις στην κορυφή χωρητικότητα επιτεύχθηκαν. ugg greece Με τη χρήση αυτής της νέας μεθοδολογίας, 44 διαφορετικά καροτινοειδή έχουν δοκιμαστικά προσδιοριστεί. Μεταξύ αυτών, αρκετές διεστέρες βιολαξανθίνη έχουν ταυτοποιηθεί άμεσα σε χυμό πορτοκαλιού για πρώτη φορά. Ο στόχος της μελέτης αυτής είναι να προβεί σε συστηματική έρευνα για τις επιπτώσεις των συνθέσεων, διαλύματα ηλεκτρολυτών, και τα υλικά των ηλεκτροδίων για την απόδοση των μικροβιακών κυττάρων καυσίμου (MFC). Μια σύγκριση της παραγωγής τάσης, πυκνότητας ισχύος και περίοδο εγκλιματισμού του ηλεκτρογενή βακτηρίων εκτελέστηκε για μια ποικιλία ΜΡΟ. Από την άποψη της διαμόρφωσης MFC, μεμβράνη λιγότερο ΡΠΜ δύο θαλάμων (ML-2CMFC) είχαν χαμηλότερα εσωτερική αντίσταση, μικρότερη περίοδο εγκλιματισμού, και υψηλότερη παραγωγή τάσης από τα συμβατικά ΡΠΜ δύο θαλάμων (2CMFC).